Sinisten vaarojen sylissä

Puhtaat maastot sinisine vaaroineen tarjoavat loistavan näyttämön eräelämyksille. Varsinkin ulkomaalaisille
hiljaisuus, puhtaus, juomakelpoinen vesi ja kirkkaat kesäyöt ovat jo sinällään kokemus, jonka päälle
Wirsuvaara pyrkii rakentamaan tarkasti harkittuja elämysmatkapaketteja. Paimenpojan polku, Vekarus ja
monet kanoottijoet sopivat majoittujille omatoimitekemisiksi. Aivan hotellin lähimaastosta pääset
merkatuille maastopyöräreiteille, joissa on eri vaikeusasteita. Yhteensä Tuupovaaran alueella on yli 70 km
merkattuja reittejä, jotka soveltuvat myös polkujuoksemiseen.
Vuoden 2019 aikana Wirsuvaara julkaisee ensimmäiset tuotteistetut elämyspaketit, joihin liittyy erilaista
retkeilyä, erästelyä sekä geologiaan ja paikallishistoriaan liittyvää ohjelmaa turistiseurueille, yritysten tyhy-
päiviin ja erilaisille seuroille ja yhdistysryhmille. Kysy lisää tästä!
Syyskuussa 2019 käyttöön otettu Wirsun KULTTUURIBUSSI tuo ja vie väkeä paitsi Wirsuvaaraan, myös
kauemmas teattereihin, festivaaleille ja ryhmäkierrosajeluille. Katso lisää sivulta
Kultturibussi